Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinnon päätös korkoajan laskemisesta

Antopäivä
7.12.2016
Diaarinumero
A193/200/2016
Voimassaolo
- 31.10.2017

Verohallinto on veronkantolain (769/2016) 36 §:n 2 momentin sekä veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain (1556/1995) 12 §:n, sellaisena kuin se on laissa 787/2016, nojalla määrännyt seuraavaa:

1 §

Soveltamisala

Tätä päätöstä sovelletaan Verohallinnon kantamien verojen koronlaskennassa valmisteverotuslaissa (182/2010) ja autoverolaissa (1482/1994) tarkoitettuja veroja lukuun ottamatta.

2 §

Palautukselle maksettavan koron sekä veronlisäyksen ja viivekoron korkoajan laskeminen

Palautukselle maksettavan muun koron kuin veronkantolain 12 §:ssä tarkoitetun hyvityskoron sekä veronlisäyksestä ja viivekorosta annetussa laissa tarkoitetun veronlisäyksen ja viivekoron korkoaikaa laskettaessa katsotaan kuukaudessa olevan 30 päivää ja vuodessa 360 päivää. Perintö- ja lahjaveron osalta korkoaika lasketaan kuitenkin edellä mainitusta poiketen päiväkohtaisesti todellisten kalenteripäivien mukaan.

3 §

Hyvityskoron ja viivästyskoron korkoajan laskeminen

Veronkantolain 12 §:ssä tarkoitettu hyvityskorko sekä veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain 5 a §:ssä tarkoitettu viivästyskorko lasketaan päiväkohtaisesti todellisten kalenteripäivien mukaan.

4 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Tällä päätöksellä kumotaan Verohallinnon määräys korkoajan laskemisesta (1/2016).

Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2016

 

pääjohtaja Pekka Ruuhonen

ylitarkastaja Markus Kautto              Sivu on viimeksi päivitetty 8.12.2016