Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinnon määräys korkoajan laskemisesta

Antopäivä
4.1.2016
Diaarinumero
A5/200/2016
Voimassaolo
4.1.2016 - 31.12.2016

Annettu Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2016


Verohallinto on verotililain (604/2009) 36 §:n ja veronkantolain (609/2005) 24 §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on laissa 240/2008, ja veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain (1556/1995) 12 §:n, sellaisena kuin se on laissa 255/2008, nojalla määrännyt seuraavaa: 

1 §

Soveltamisala

Tätä määräystä sovelletaan Verohallinnon kantamien verojen ja maksujen koronlaskennassa.

2 §

Palautuskoron, veronlisäyksen ja viivekoron korkoajan laskeminen

Veronkantolain 22 §:ssä tarkoitetun palautuskoron ja veronlisäyksestä ja viivekorosta annetussa laissa tarkoitetun veronlisäyksen ja viivekoron korkoaikaa laskettaessa katsotaan täydessä kuukaudessa olevan 30 päivää ja vuodessa 360 päivää. Perintö- ja lahjaveron osalta korkoaika lasketaan kuitenkin edellä mainitusta poiketen päiväkohtaisesti todellisten kalenteripäivien mukaan.

3 §

Verotilin hyvityskoron ja viivästyskoron korkoajan laskeminen

Verotilin hyvityskorko ja viivästyskorko lasketaan päiväkohtaisesti todellisten kalenteripäivien mukaan.

4 §

Voimaantulo

Tämä määräys tulee voimaan 4 päivänä tammikuuta 2016. Tällä päätöksellä kumotaan Verohallinnon 2 päivänä maaliskuuta 2010 antama määräys korkoajan laskemisesta (216/519/2010).

Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2016


Pääjohtajan estyneenä ollessa
Strategiajohtaja Arto Pirinen

Ylitarkastaja Kimmo Tossavainen

 

Sivu on viimeksi päivitetty 4.1.2016