Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinnon määräys korkoajan laskemisesta

Antopäivä
2.3.2010
Diaarinumero
216/519/2010
Voimassaolo
2.3.2010 - 3.1.2016

Annettu Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2010


Verohallinto on verotililain (604/2009) 36 §:n ja veronkantolain (609/2005) 24 §:n 2 momentin ja veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain (1556/1995) 12 §:n, sellaisena kuin se on laissa 255/2008, nojalla määrännyt seuraavaa:

1 §

Soveltamisala

Tätä määräystä sovelletaan Verohallinnon kantamien verojen ja maksujen koronlaskennassa.

2 §

Palautuskoron, veronlisäyksen ja viivekoron korkoajan laskeminen

Veronkantolain 22 §:ssä tarkoitetun palautuskoron ja veronlisäyksestä ja viivekorosta annetussa laissa tarkoitetun veronlisäyksen ja viivekoron korkoaikaa laskettaessa katsotaan täydessä kuukaudessa olevan 30 päivää ja vuodessa 360 päivää.

3 §

Verotilin hyvityskoron ja viivästyskoron korkoajan laskeminen

Verotilin hyvityskorko ja viivästyskorko lasketaan päiväkohtaisesti todellisten kalenteripäivien mukaan.

4 §

Voimaantulo

Tämä määräys tulee voimaan 3 päivänä maaliskuuta 2010. Tällä päätöksellä kumotaan Verohallituksen 20 päivänä lokakuuta 2005 antama määräys korkoajan laskemisesta (1240/513/2005).


Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2010


Pääjohtajan estyneenä ollessa
Ylijohtaja Maija-Leena Rautanen

Ylitarkastaja Sirpa Aarniolehto-Kotilainen

 

Sivu on viimeksi päivitetty 3.3.2010