Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinnon päätös FATCA-sopimukseen perustuvasta tiedonantovelvollisuudesta

Antopäivä
3.3.2015
Diaarinumero
A38/200/2015
Voimassaolo
9.3.2015 - Toistaiseksi

Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 17 a §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on laissa 155/2015, nojalla päättänyt:

1 §
FATCA-tietojen ilmoittaminen

Raportoivan suomalaisen finanssilaitoksen on verotusmenettelylain 17 a §:n mukaisesti annettava FATCA-sopimuksessa (SopS 25/2015) tarkoitetut tiedot.
Ellei raportoivalla suomalaisella finanssilaitoksella ole 1 momentin mukaan raportoitavia tietoja, on tästä annettava Verohallinnolle ilmoitus.

2 §
Tietojen antamisaika

Tiedot on annettava vuosittain tammikuun loppuun mennessä edelliseltä kalenterivuodelta. Vuodelta 2014 tiedot on kuitenkin annettava 30.4.2015 mennessä.

3 §
Tiedonantotapa

Tiedot voidaan antaa vain sähköisesti käyttäen Verohallinnon julkaisemia sähköisiä ilmoittamispalveluita.

4 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 9 päivänä maaliskuuta 2015. Päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2014 annettaviin tietoihin.

 

Helsingissä 3. päivänä maaliskuuta 2015

Pääjohtaja Pekka Ruuhonen
Johtava asiantuntija  Mia Keskinen

Sivu on viimeksi päivitetty 4.3.2015