Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinnon päätös nestemäisistä polttoaineista palautettavan valmisteveron määrästä 1.1. – 30.6.2021 välisenä aikana kulutukseen luovutetuille polttoaineille

Antopäivä
31.8.2021
Diaarinumero
VH/4280/00.01.00/2021
Voimassaolo
6.9.2021 - Toistaiseksi

Verohallinto on nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1472/1994)
9 a §:n 5 momentin, sellaisena kuin se on laissa 1179/2016, nojalla vahvistanut ajalta
1.1. – 30.6.2021 moottoribensiinistä ja sitä korvaavista tuotteista, dieselöljystä ja sitä
korvaavista tuotteista, nestekaasusta ja sitä korvaavista tuotteista sekä kevyestä
polttoöljystä ja sitä korvaavista tuotteista palautettavan valmisteveron määrän, jota
sovelletaan mainittuna aikana kulutukseen luovutettujen polttoaineiden veron
palautukseen, seuraavasti:

Palautettavien valmisteverojen määrät 1.1. – 30.6.2021 välisenä aikana kulutukseen
luovutetuista nestemäisistä polttoaineista ovat:

Moottoribensiinistä;

 • 72,38 senttiä/litra
 • Palautettava määrä koostuu energiasisältöverosta 52,00 senttiä/litra,
  hiilidioksidiverosta 19,70 senttiä/litra ja huoltovarmuusmaksusta 0,68
  senttiä/litra.

Dieselöljystä;

 • 48,61 senttiä/litra
 • Palautettava määrä koostuu energiasisältöverosta 30,26 senttiä/litra,
  hiilidioksidiverosta 18,00 senttiä/litra ja huoltovarmuusmaksusta 0,35
  senttiä/litra.

Kevyestä polttoöljystä;

 • 27,51 senttiä/litra
 • Palautettava määrä koostuu energiasisältöverosta 10,33 senttiä/litra,
  hiilidioksidiverosta 16,83 senttiä/litra ja huoltovarmuusmaksusta 0,35
  senttiä/litra.

Kevyestä polttoöljystä yhdistetyssä tuotannossa;

 • 20,04 senttiä/litra
 • Palautettava määrä koostuu energiasisältöverosta 2,79 senttiä/litra,
  hiilidioksidiverosta 16,90 senttiä/litra ja huoltovarmuusmaksusta 0,35
  senttiä/litra.

Nestekaasusta;

 • 31,49 senttiä/kilogramma
 • Palautettava määrä koostuu energiasisältöverosta 13,29
  senttiä/kilogramma, hiilidioksidiverosta 18,09 senttiä/kilogramma ja
  huoltovarmuusmaksusta 0,11 senttiä/kilogramma.

Nestekaasusta yhdistetyssä tuotannossa

 • 21,67 senttiä/kilogramma
 • Palautettava määrä koostuu energiasisältöverosta 3,47 senttiä/litra,
  hiilidioksidiverosta 18,09 senttiä/litra ja huoltovarmuusmaksusta 0,11
  senttiä/litra.

Polttoaineista, jotka eivät ole koostumukseltaan moottoribensiinin, dieselöljyn ja eräiden
muiden nestemäisten polttoaineiden laatuvaatimuksista ympäristönsuojelulain (527/2014)
nojalla säädetyn mukaista, tai jos kysymyksessä on kevyt polttoöljy, joka sisältää
biopolttoöljyä enemmän kuin seitsemän tilavuusprosenttia, hakijan on esitettävä
palautuksen saamiseksi luotettava selvitys polttoaineesta suoritetusta verosta ja
huoltovarmuusmaksusta.

Jos tuote ei vastaa edellä mainittuja laatuvaatimuksia ja luotettavaa selvitystä
polttoaineesta suoritetusta verosta ei ole, veronpalautuksen määrä on:

 1. moottoribensiinistä, etanolista, niiden seoksista ja niitä korvaavista tuotteista
  tuoteryhmän 22 mukainen vero ja huoltovarmuusmaksu 35,98 senttiä/litra;
 2. dieselöljystä, biodieselöljystä, niiden seoksesta ja niitä korvaavista tuotteista
  tuoteryhmän 49 mukainen vero ja huoltovarmuusmaksu 22,00 senttiä/litra;
 3. kevyestä polttoöljystä, biopolttoöljystä, niiden seoksista ja niitä korvaavista tuotteista
  tuoteryhmän 64 mukainen vero ja huoltovarmuusmaksu 10,68 senttiä/litra;
 4. nestekaasusta, bionestekaasusta, nestekaasun ja bionestekaasun seoksesta sekä niitä
  korvaavasta tuotteesta tuoteryhmän 113 mukainen vero ja huoltovarmuusmaksu 13,40
  senttiä/kilogramma.

Tämä päätös tulee voimaan 6 päivänä syyskuuta 2021.

Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2021

pääjohtaja Markku Heikura

johtava asiantuntija Anne Kaleva

Sivu on viimeksi päivitetty 2.9.2021