Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Verohallinnon päätös verotuksen maakohtaista raportointia koskevasta tiedonantovelvollisuudesta

Antopäivä
17.1.2017
Diaarinumero
A260/200/2016
Voimassaolo
1.2.2017 -

Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 14 d §:n 11 momentin, sellaisena kuin se on laissa 1489/2016, nojalla päättänyt:

1 §

Tietojen ilmoittaminen

Raportoivan osapuolen on verotusmenettelystä annetun lain 14 e §:n mukaisesti annettava mainitussa pykälässä tarkoitetut tiedot.

Verotuksen maakohtaiseen raporttiin kuuluvan osapuolen, joka sijaitsee Suomessa, on annettava verotusmenettelystä annetun lain 14 d §:n 9 momentin mukainen ilmoitus raportin antajasta.

2 §

Tiedonantotapa

Tiedot voidaan antaa vain sähköisesti käyttäen Verohallinnon julkaisemia sähköisiä ilmoittamispalveluita.

3 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2017.


Päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran 1 päivänä tammikuuta 2016 tai sen jälkeen alkavalta tilikaudelta annettaviin tietoihin.

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2017

 

Pääjohtaja Pekka Ruuhonen

Johtava lakimies Kari Aaltonen Sivu on viimeksi päivitetty 17.1.2017