Vero.fi on uudistunut. Lue lisää uudistuksesta.

Verohallinnon päätös autoveron ennakkopalautuksen saajan vuokrasopimuksen muuttamista koskevasta ilmoittamisvelvollisuudesta

Antopäivä
23.12.2016
Diaarinumero
A249/200/2016
Voimassaolo
1.1.2017 -

Verohallinto on autoverolain (1482/1994) 34 e §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on laissa 1192/2016, nojalla määrännyt:

1 §

Tietojen ilmoittaminen

Verovelvollinen, joka on saanut autoverolaissa säädetyn vientipalautuksen ennakkoon (ennakkopalautus) ajoneuvon määräaikaisen vuokrasopimuksen perusteella, on velvollinen ilmoittamaan vuokrasopimuksen muutoksesta Verohallinnolle.

Ilmoitus on annettava kolmenkymmenen päivän kuluessa määräaikaiseen vuokrasopimukseen tehdystä muutoksesta.

2 §

Tiedonantotapa

Ilmoitus muutoksesta tulee antaa Verohallinnon vahvistamalla lomakkeella ja siihen on liitettävä kopio muuttuneesta vuokrasopimuksesta.

3 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2016

Pääjohtaja Pekka Ruuhonen

Ylitarkastaja Kimmo Tossavainen

Sivu on viimeksi päivitetty 29.12.2016