Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Verohallinnon päätös myyntitarkoituksessa tapahtuvaan koeajoon tai esittelyyn tarkoitetun ajoneuvon väliaikaista verotonta käyttöä koskevan ilmoituksen antamisesta Verohallinnolle ja ajoneuvon käytöstä pidettävästä kirjanpidosta

Antopäivä
22.12.2016
Diaarinumero
A230/200/2016
Voimassaolo
1.1.2017 -

Verohallinto on autoverolain (1482/1994) 35 b §:n 1 ja 2 momentin ja 39 §:n 1 momentin, sellaisena kuin ne ovat laissa 1192/2016, nojalla päättänyt:

1 §

Tietojen ilmoittaminen ja tiedonantotapa

Autoverolain 39 §:n 1 momentissa tarkoitetun rekisteröidyn asiamiehen tulee lähettää myyntitarkoituksessa tapahtuvaan koeajoon tai esittelyyn tulevasta ajoneuvosta Verohallinnolle sähköinen ilmoitus käytön aloittamisesta xml-muodossa. Häiriötilanteessa rekisteröity asiamies voi antaa Verohallinnon luvalla ajoneuvon väliaikaista verotonta käyttöä koskevan ilmoituksen Verohallinnon vahvistamalla lomakkeella.

Muut kuin rekisteröidyt asiamiehet antavat ilmoituksen koeajon tai esittelyyn tarkoitetun käytön alkamisesta Verohallinnon vahvistamalla lomakkeella.

2 §

Ilmoituksen tiedot

Ajoneuvosta on annettava seuraavat tiedot:

  • ilmoittajan nimi ja yhteystiedot;
  • ajoneuvon ajoneuvoluokka, merkki, malli, täydellinen valmistenumero ja moottorin iskutilavuus;
  • käytetystä ajoneuvosta käyttöönottovuosi;
  • ulkomailla rekisteröidystä ajoneuvosta rekisteröintitietoina rekisteröintivaltio, rekisteritunnus ja rekisteröinnin päättymispäivä; ja
  • esittelykäytön alku- ja päättymispäivät.

3 §

Kirjanpito ajoneuvon käytöstä

Ajoneuvon käytöstä on pidettävä ajopäiväkirjaa, johon on merkittävä:

  • ajon alkamis- ja päättymisajankohta;
  • matkamittarin lukema ajon alkaessa ja päättyessä;
  • ajon tarkoitus; sekä
  • ajoneuvon käyttäjä.

Kirjanpito on säilytettävä vähintään niin kauan, että autoverolain 57 §:n mukainen jälkiverotus on mahdollista lain säännöksen mukaisesti toimittaa tai autoverolain 59 a §:n mukainen virhemaksu määrätä, kuitenkin vähintään viisi vuotta.

Verohallinnon pyynnöstä kirjanpito on esitettävä tarkastusta varten.

4 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2017 annettaviin tietoihin.

 

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2016


Pääjohtaja Pekka Ruuhonen

Ylitarkastaja Kimmo TossavainenSivu on viimeksi päivitetty 22.12.2016