Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Verohallinnon päätös myyntitarkoituksessa tapahtuvaan koeajoon tai esittelyyn tarkoitetun ajoneuvon väliaikaista verotonta käyttöä koskevan ilmoituksen antamisesta Verohallinnolle ja ajoneuvon käytöstä pidettävästä kirjanpidosta

Antopäivä
16.8.2018
Diaarinumero
A106/200/2018
Voimassaolo
22.8.2018 - Toistaiseksi
Korvaa ohjeen
A230/200/2016

Verohallinto on autoverolain (1482/1994) 35 b §:n 1 ja 2 momentin ja 39 §:n 1 momentin, sellaisina kuin ne ovat laissa 1192/2016, nojalla päättänyt:

1 §

Tietojen ilmoittaminen ja tiedonantotapa

Autoverolain 39 §:n 1 momentissa tarkoitetun rekisteröidyn asiamiehen tulee lähettää myyntitarkoituksessa tapahtuvaan koeajoon tai esittelyyn tulevasta ajoneuvosta Verohallinnolle sähköinen ilmoitus käytön aloittamisesta xml-muodossa tai Verohallinnon autoveroilmoituspalvelussa. Rekisteröity asiamies voi häiriötilanteessa antaa Verohallinnon luvalla ajoneuvon väliaikaista verotonta käyttöä koskevan ilmoituksen Verohallinnon vahvistamalla lomakkeella.

Muut kuin rekisteröidyt asiamiehet antavat ilmoituksen koeajon tai esittelyyn tarkoitetun käytön alkamisesta sähköisesti Verohallinnon autoveroilmoituspalvelussa tai Verohallinnon vahvistamalla lomakkeella.

2 §

Ilmoituksen tiedot

Ajoneuvosta on annettava seuraavat tiedot:

  1. ilmoittajan nimi ja yhteystiedot;
  2. ajoneuvon ajoneuvoluokka, merkki, malli, täydellinen valmistenumero ja moottorin iskutilavuus;
  3. käytetystä ajoneuvosta käyttöönottovuosi;
  4. ulkomailla rekisteröidystä ajoneuvosta rekisteröintitietoina rekisteröintivaltio, rekisteritunnus ja rekisteröinnin päättymispäivä; 
  5. esittelykäytön alku- ja päättymispäivät.

3 §

Kirjanpito ajoneuvon käytöstä

Ajoneuvon käytöstä on pidettävä ajopäiväkirjaa, johon on merkittävä:

  1. ajon alkamis- ja päättymisajankohta;
  2. matkamittarin lukema ajon alkaessa ja päättyessä;
  3. ajon tarkoitus; 
  4. ajoneuvon käyttäjä.

Kirjanpito on säilytettävä vähintään niin kauan, että autoverolain 57 §:n mukainen jälkiverotus on mahdollista lain säännöksen mukaisesti toimittaa tai autoverolain 59 a §:n mukainen virhemaksu määrätä, kuitenkin vähintään viisi vuotta.

Verohallinnon pyynnöstä kirjanpito on esitettävä tarkastusta varten.

4 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 22 päivänä elokuuta 2018.

Päätöksellä kumotaan Verohallinnon päätös myyntitarkoituksessa tapahtuvaan koeajoon tai esittelyyn tarkoitetun ajoneuvon väliaikaista verotonta käyttöä koskevan ilmoituksen antamisesta Verohallinnolle ja ajoneuvon käytöstä pidettävästä kirjanpidosta (1370/2016).  

Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2018

Pääjohtaja Markku Heikura

Ylitarkastaja Markus Kautto

Sivu on viimeksi päivitetty 17.8.2018