Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinnon päätös maksujärjestelyssä noudatettavasta menettelystä annetun päätöksen väliaikaisesta muuttamisesta

Antopäivä
18.6.2021
Diaarinumero
VH/2566/00.01.00/2021
Voimassaolo
21.6.2021 - Toistaiseksi

Verohallinto muuttaa maksujärjestelyssä noudatettavasta menettelystä antamansa päätöksen (4/2021) 2 §:n 1 ja 2 momentin sekä 7 §:n 1 momentin sekä lisää päätöksen 6 §:ään uuden 2 momentin väliaikaisesti seuraavasti:

2 §

Maksujärjestelyn esteet

Maksujärjestelyyn ei ryhdytä, jos verovelvollisella on ulosotossa perittävänä veroja, verovastuisiin perustuvia verovelkoja tai muita Verohallinnon saatavia taikka verovelvollinen on laiminlyönyt verotusta koskevan ilmoittamisvelvollisuuden.

Maksujärjestelyyn voidaan ryhtyä, vaikka verovelvollisella on voimassa yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain (57/1993) tai yrityksen saneerauksesta annetun lain (47/1993) mukainen maksuohjelma, johon sisältyy Verohallinnon perittäväksi kuuluvia veroja.


6 §

Palautusten käyttäminen


Palautuksia ei käytetä maksujärjestelyyn sisältyvien verojen suoritukseksi, kun maksujärjestelyyn sovelletaan väliaikaisesti voimassa olevaa veronkantolain 25 §:n 1 momentin 3 kohdassa (513/2021) säädettyä palautuksen käyttämisen estettä.

7 §

Maksujärjestelyn raukeaminen

Maksujärjestely raukeaa, jos verovelvollinen ei suorita maksuja maksuaikataulun mukaisesti, verovelvolliselle syntyy uutta maksujärjestelyn ulkopuolista verovelkaa tai jos verovelvollinen laiminlyö verotusta koskevan ilmoittamisvelvollisuuden.


Tämä päätös tulee voimaan 21 päivänä kesäkuuta 2021. Päätöksen 2 §:n 1 ja 2 momentti sekä 7 §:n 1 momentti ovat voimassa 31 päivään elokuuta 2021. Päätöksen 2 §:n 1 ja 2 momenttia sekä 7 §:n 1 momenttia sovelletaan maksujärjestelypyyntöihin, jotka on tehty viimeistään 31 päivänä elokuuta 2021. Päätöksen 6 §:n 2 momentti on voimassa 31 päivään joulukuuta 2021.

Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2021

Pääjohtaja Markku Heikura

Johtava lakimies Matti Merisalo

Sivu on viimeksi päivitetty 21.6.2021