Verohallinnon päätös rekisteröityjen asiamiesten autoveroilmoitusten jaksojen pituudesta ja autoveroilmoituksen antamisajankohdasta

Antopäivä
21.12.2016
Diaarinumero
A201/200/2016
Voimassaolo
1.1.2017 -

Verohallinto on autoverolain (1482/1994) 40 §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on laissa 1192/2016, nojalla määrännyt:

1 §

Autoveroilmoituksen jaksot

Kalenterikuukausikohtaiset autoveroilmoitusten jaksot ovat:

I jakso: 1.-10. päivä

II jakso: 11.-20. päivä

III jakso: 21. – kuukauden viimeinen päivä.

2 §

Autoveroilmoituksen antamisen ajankohta

Rekisteröidyn asiamiehen on annettava autoveroilmoitukset kultakin jaksolta viimeistään kymmenentenä (10.) päivänä jakson päättymisestä.

3 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Päätöstä sovelletaan, kun ilmoitetaan verotettavaksi ajoneuvo, joka rekisteröidään tai otetaan käyttöön 1.1.2017 tai sen jälkeen.

 

Helsingissä  21 päivänä joulukuuta 2016
 

Pääjohtaja Pekka Ruuhonen

Johtava veroasiantuntija Päivi Taipalus