Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinnon päätös rekisteröityjen asiamiesten autoveroilmoitusten jaksojen pituudesta ja autoveroilmoituksen antamisajankohdasta

Antopäivä
21.12.2016
Diaarinumero
A201/200/2016
Voimassaolo
1.1.2017 -

Verohallinto on autoverolain (1482/1994) 40 §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on laissa 1192/2016, nojalla määrännyt:

1 §

Autoveroilmoituksen jaksot

Kalenterikuukausikohtaiset autoveroilmoitusten jaksot ovat:

I jakso: 1.-10. päivä

II jakso: 11.-20. päivä

III jakso: 21. – kuukauden viimeinen päivä.

2 §

Autoveroilmoituksen antamisen ajankohta

Rekisteröidyn asiamiehen on annettava autoveroilmoitukset kultakin jaksolta viimeistään kymmenentenä (10.) päivänä jakson päättymisestä.

3 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Päätöstä sovelletaan, kun ilmoitetaan verotettavaksi ajoneuvo, joka rekisteröidään tai otetaan käyttöön 1.1.2017 tai sen jälkeen.

 

Helsingissä  21 päivänä joulukuuta 2016
 

Pääjohtaja Pekka Ruuhonen

Johtava veroasiantuntija Päivi Taipalus

 

 


 

 

 Sivu on viimeksi päivitetty 22.12.2016