Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Verohallinnon päätös pidennettyjen verokausien muutosajankohdasta

Antopäivä
20.11.2018
Diaarinumero
VH/2068/00.01.00/2018
Voimassaolo
1.1.2019 - Toistaiseksi

Verohallinto on oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain (768/2016)
15 §:n 4 momentin nojalla määrännyt:

1 §

Verokauden muutosajankohta

Kun verovelvollinen ilmoittaa oma-aloitteisesti Verohallinnolle, että kuluvan kalenterivuoden liikevaihto kasvaa yli 30 000 tai 100 000 euron rajan, Verohallinto siirtää verovelvollisen lyhyempään verokauteen liikevaihdon kasvua koskevan ilmoituksen antamista seuraavan lyhyemmän verokauden alusta.

Jos verovelvollinen ei ole ilmoittanut liikevaihdon kasvusta, mutta Verohallinto muutoin toteaa, etteivät pidennetyn verokauden edellytykset enää täyty, Verohallinto siirtää verovelvollisen lyhyempään verokauteen sen kalenterivuoden alusta, jona edellytykset ovat poistuneet. Jos verovelvollinen on jo antanut kyseiselle kalenterivuodelle veroilmoituksia tai tietoja talletettavaksi tulorekisteriin taikka Verohallinto on määrännyt veroa tai ilmoituslaiminlyönnin vuoksi määrännyt veroa arvioimalla, Verohallinto voi siirtää verovelvollisen lyhyempään verokauteen liikevaihdon kasvun tai muiden edellytysten puuttumisen toteamista seuraavan lyhyemmän verokauden alusta.

2 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Päätöksellä kumotaan Verohallinnon päätös pidennettyjen verokausien muutosajankohdasta (1040/2016).

Päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran tammikuussa 2019 alkaviin verokausiin.

Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2018

Pääjohtaja Markku Heikura

Ylitarkastaja Markus Kautto

Sivu on viimeksi päivitetty 21.11.2018