Vero.fi:ssä on huoltokatko keskiviikkona 29.5. klo 6–9. OmaVero toimii normaalisti.

Verohallinnon päätös yhteisön ulkopuolelle sijoittautuneen elinkeinonharjoittajan arvonlisäveron palautushakemuksessa ilmoitettavista tiedoista ja hakemukseen liitettävistä asiakirjoista

Antopäivä
30.12.2009
Diaarinumero
1312/40/2009
Voimassaolo
Toistaiseksi

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2009


Verohallinto on 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun arvonlisäverolain (1501/93) 151 §:n 3 momentin sellaisena kuin se on laissa 1359/2009, nojalla määrännyt:

1 §

Hakemuksessa hakijan on ilmoitettava:

  1. nimensä ja osoitteensa, harjoittamansa liiketoiminnan laatu, kotimaansa verovelvollisuusnumero ja rekisteröintiviranomainen;
  2. palautuksen maksamista varten tarpeelliset tiedot;
  3. ajanjakso, jota hakemus koskee ja palautettavaksi haettavan arvonlisäveron määrä euroina;
  4. laskun päivämäärä ja numero, myyjä, tavaran tai palvelun laatu, tavaran tai palvelun hinta laskun mukaan, veloitettu arvonlisävero, vähennykseen oikeuttava osuus prosenttilukuna ja palautettavaksi haettava määrä;
  5. mitä tarkoitusta varten tavarat ja palvelut, joista palautusta haetaan on hankittu ja
  6. onko hakija hakemusajanjaksona toimittanut tavaroita tai suorittanut palveluita Suomessa.

2 §

Hakijan tai asiamiehen on vakuutettava, että hakemuksessa ilmoitettavat tiedot ovat totuudenmukaiset.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010 ja sillä kumotaan 16 päivänä marraskuuta 2001 annettu päätös 1098/2001 ulkomaalaisen elinkeinoharjoittajan arvonlisäveron palautushakemuksessa ilmoitettavista tiedoista ja hakemukseen liitettävistä asiakirjoista.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2009

Pääjohtajan estyneenä ollessa,
Ylijohtaja Maija-Leena Rautanen

Ylitarkastaja Iris KavoniusSivu on viimeksi päivitetty 27.1.2010