Palvelussa saattaa esiintyä häiriöitä maanantaina 5.12. klo 0.00–4.00 huoltotoimenpiteiden vuoksi. Pahoittelemme asiasta aiheutuvaa vaivaa.

Verohallinnon päätös yhteisön ulkopuolelle sijoittautuneen elinkeinonharjoittajan arvonlisäveron palautushakemuksessa ilmoitettavista tiedoista ja hakemukseen liitettävistä asiakirjoista

Antopäivä
30.12.2009
Diaarinumero
1312/40/2009
Voimassaolo
Toistaiseksi

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2009


Verohallinto on 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun arvonlisäverolain (1501/93) 151 §:n 3 momentin sellaisena kuin se on laissa 1359/2009, nojalla määrännyt:

1 §

Hakemuksessa hakijan on ilmoitettava:

  1. nimensä ja osoitteensa, harjoittamansa liiketoiminnan laatu, kotimaansa verovelvollisuusnumero ja rekisteröintiviranomainen;
  2. palautuksen maksamista varten tarpeelliset tiedot;
  3. ajanjakso, jota hakemus koskee ja palautettavaksi haettavan arvonlisäveron määrä euroina;
  4. laskun päivämäärä ja numero, myyjä, tavaran tai palvelun laatu, tavaran tai palvelun hinta laskun mukaan, veloitettu arvonlisävero, vähennykseen oikeuttava osuus prosenttilukuna ja palautettavaksi haettava määrä;
  5. mitä tarkoitusta varten tavarat ja palvelut, joista palautusta haetaan on hankittu ja
  6. onko hakija hakemusajanjaksona toimittanut tavaroita tai suorittanut palveluita Suomessa.

2 §

Hakijan tai asiamiehen on vakuutettava, että hakemuksessa ilmoitettavat tiedot ovat totuudenmukaiset.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010 ja sillä kumotaan 16 päivänä marraskuuta 2001 annettu päätös 1098/2001 ulkomaalaisen elinkeinoharjoittajan arvonlisäveron palautushakemuksessa ilmoitettavista tiedoista ja hakemukseen liitettävistä asiakirjoista.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2009

Pääjohtajan estyneenä ollessa,
Ylijohtaja Maija-Leena Rautanen

Ylitarkastaja Iris KavoniusSivu on viimeksi päivitetty 27.1.2010