Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Verohallinnon päätös yhteisön ulkopuolelle sijoittautuneen elinkeinonharjoittajan arvonlisäveron palautushakemuksessa ilmoitettavista tiedoista

Antopäivä
1.12.2016
Diaarinumero
A198/200/2016
Voimassaolo
1.1.2017 -

Verohallinto on arvonlisäverolain (1501/1993) 151 §:n 4 momentin, sellaisena kuin se on laissa 773/2016, nojalla määrännyt:

1 §

Hakemuksessa hakijan on ilmoitettava:

 1. nimensä ja osoitteensa, kotimaansa arvonlisäverotunniste tai verorekisterinumero, puhelinnumeronsa ja sähköpostiosoitteensa
 2. NACE-koodein kuvaus liiketoiminnastaan
 3. pankkiyhteystietojensa IBAN- ja BIC-koodit
 4. ajanjakso, jota hakemus koskee
 5. mitä tarkoitusta varten tavarat ja palvelut, joista palautusta haetaan, on hankittu
 6. onko hakija hakemusajanjaksona toimittanut tavaroita tai suorittanut palveluja Suomessa.

Laskusta tai tuontiasiakirjasta on ilmoitettava seuraavat tiedot:

 1. laskun tai asiakirjan päivämäärä ja numero
 2. myyjän nimi ja osoite
 3. veron peruste euroina
 4. maksetun arvonlisäveron määrä euroina
 5. vähennykseen oikeuttava osuus prosenttilukuna kahdella desimaalilla ilmaistuna
 6. palautettavaksi haettava määrä euroina
 7. laskusta myyjän arvonlisäverotunniste Suomen etuliitteellä FI
 8. hankittujen tavaroiden ja palvelujen laatu merkittynä Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 79/2012 liitteessä III mainituin koodein.

2 §

Hakijan tai asiamiehen on vakuutettava, että hakemuksessa ilmoitettavat tiedot ovat totuudenmukaiset.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2016

 

pääjohtaja Pekka Ruuhonen

johtava veroasiantuntija Päivi Taipalus

 Sivu on viimeksi päivitetty 2.12.2016