Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinnon päätös korkotulon lähdeverosta annetussa laissa tarkoitetun koronmaksajan yleisestä tiedonantovelvollisuudesta

Antopäivä
23.11.2016
Diaarinumero
A70/200/2016
Voimassaolo
Toistaiseksi

Verohallinto on oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain (768/2016) 29 §:n 6 momentin ja verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 22 §:n 5 momentin, sellaisena kuin se on laissa 363/2013, nojalla päättänyt:

1 §

Annettavat tiedot

Koronmaksajan on vuosi-ilmoituksessa ilmoitettava Verohallinnolle:

1) edellisen kalenterivuoden aikana maksettujen korkotulon lähdeverosta annetussa laissa (1341/1990) tarkoitettujen korkojen yhteismäärä, joista on peritty korkotulon lähdevero;

2) edellä tarkoitetuista koroista perittyjen lähdeverojen yhteismäärä;

3) rajoitetusti verovelvollisille maksettujen korkojen yhteismäärä; ja

4) niiden yleisesti verovelvollisille maksettujen korkojen yhteismäärä, josta lähdeveroa ei ole peritty.

Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskijan on vuosi-ilmoituksessa lisäksi ilmoitettava liikkeeseen laskemansa joukkovelkakirjalainan yksilöintitiedot.

2 §

Tietojen antamisaika

Tiedot on annettava vuosittain viimeistään seuraavan vuoden helmikuun 15 päivänä.

3 §

Tiedonantotapa

Tiedot on annettava sähköisesti käyttäen Verohallinnon julkaisemia sähköisiä ilmoittamispalveluita.

4 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2017 annettaviin tietoihin.

 

Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 2016


Pääjohtaja Pekka Ruuhonen

Johtava asiantuntija Mia KeskinenSivu on viimeksi päivitetty 24.11.2016