Vero.fi on uudistunut. Lue lisää uudistuksesta.

Verohallinnon päätös kunnallisveron, vakuutetun sairausvakuutusmaksun ja kiinteistöveron vapauttamisen ratkaisuvallan pidättämistä koskevan ilmoituksen antamisesta

Antopäivä
18.11.2014
Diaarinumero
A184/200/2014
Voimassaolo
1.12.2014−30.11.2017


Verohallinto on veronkantolain 38 b §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 882/2012, päättänyt:

1 §

Verohallinto ratkaisee kunnallisveroa, vakuutetun sairausvakuutusmaksua ja kiinteistöveroa koskevat ajalla 1.1.2016−31.12.2018 vireille tulleet vapautushakemukset, ellei kunta pidätä itsellään ratkaisuvaltaa. Ratkaisuvaltaa koskeva ilmoitus on annettava Verohallintoon viimeistään 18 päivänä marraskuuta 2015.

Kunnan ilmoituksesta on käytävä ilmi, koskeeko ratkaisuvallan pidättäminen kunnallisveroa, kiinteistöveroa vai molempia. Vakuutetun sairausvakuutusmaksusta on ratkaisuvalta sillä viranomaisella, joka ratkaisee kunnallisveroa koskevan vapautushakemuksen.

Kunnan ilmoitus lähetetään postitse Verohallinnon osoitteeseen Verohallinto, Veronkantoyksikkö, Ohjaus- ja kehittämisyksikkö, PL 325, 00052 VERO tai sähköpostitse verohallinto(at)vero.fi.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2014.

 

Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 2014.

 

Pääjohtaja Pekka Ruuhonen

Johtava asiantuntija Kari Aaltonen                 Sivu on viimeksi päivitetty 19.11.2014