Sivustolla voi olla satunnaisia häiriöitä huoltotöiden vuoksi maanantaina 22.4. klo 6.30–8.00.

Verohallinnon päätös pankkiveron maksamisesta ja ilmoittamisesta

Antopäivä
26.2.2013
Diaarinumero
A20/200/2013
Voimassaolo
Toistaiseksi

Verohallinto on väliaikaisesta pankkiverosta annetun lain (986/2012) 6 §:n 2 momentin nojalla päättänyt:

1 §
Pankkiveron ilmoittaminen ja maksaminen

Väliaikaisesta pankkiverosta annetun lain 2 §:ssä tarkoitetun verovelvollisen on ilman eri kehotusta maksettava pankkivero ja annettava ilmoitus pankkiverosta Verohallinnolle.

Väliaikaisesta pankkiverosta annetun lain 6 §:ssä tarkoitettu ilmoitus annetaan ja pankkivero maksetaan Verohallinnon vahvistamalla pankkiveron tilisiirtolomakkeella.

Pankkiveroa maksettaessa on aina annettava pankkiveron tilisiirtolomakkeella vaaditut viestitiedot.

Jos pankkiveroa ei makseta, 2 §:ssä tarkoitetut tiedot annetaan pankkiveron tilisiirtolomakkeella Konserniverokeskukselle (Konserniverokeskus, PL 10, 00052 Vero).

2 §
Ilmoitettavat tiedot

Pankkiveron tilisiirtolomakkeella on ilmoitettava seuraavat tiedot:

1) verovelvollisen Y-tunnus;

2) verovuosi;

3) verovelvollisen luottolaitostoiminnasta annetun lain (121/2007) mukaisessa vakavaraisuuslaskennassaan soveltama talletuspankin riskipainotettujen erien yhteismäärä verovuotta edeltävän kalenterivuoden viimeisenä päivänä; ja

4) pankkiveron määrä; tai

5) pankkiveron määrä lisättynä veronlisäyksen määrällä, jos pankkivero maksetaan säädetyn määräajan jälkeen.

3 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2013. Päätöstä sovelletaan verovuosina 2013–2015 suoritettavaan pankkiveroon.

 

Helsingissä 26 päivänä helmikuuta 2013


Pääjohtaja Pekka Ruuhonen

Ylitarkastaja Mia KeskinenSivu on viimeksi päivitetty 1.3.2013