Verohallituksen päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä

Antopäivä
6.11.2007
Diaarinumero
1607/33/2007
Voimassaolo
Toistaiseksi

Verohallitus on 22 päivänä joulukuuta 2005 varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain (1142/2005) 20 §:n nojalla vahvistanut pellon keskimääräisen vuotuisen tuoton ja salaojituslisän vuodelta 2007 toimitettavaa verotusta varten seuraavasti:

Verohallituksen päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä (pdf)

 Sivu on viimeksi päivitetty 24.4.2011