Veronpalautuksiin liittyviä huijausviestejä liikkuu tekstiviesteinä. Lue lisää huijausviesteistä

Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä

Antopäivä
23.11.2010
Diaarinumero
1129/33/2010
Voimassaolo
Toistaiseksi

Verohallinto on 22 päivänä joulukuuta 2005 varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain (1142/2005) 20 §:n 3 ja 5 momenttien, sellaisina kuin ne ovat laissa 505/2010, nojalla vahvistanut pellon keskimääräisen vuotuisen tuoton ja salaojituslisän vuodelta 2010 toimitettavaa verotusta varten seuraavasti:

Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä (pdf)