Huijausviestejä liikkeellä Verohallinnon nimissä. Lue lisää.

Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä

Antopäivä
3.11.2021
Diaarinumero
VH/5261/00.01.00/2021
Voimassaolo
1.1.2022 - Toistaiseksi

Verohallinto on varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain (1142/2005) 20 §:n 3 ja 5 momenttien, sellaisina kuin ne ovat laissa 505/2010, nojalla vahvistanut pellon keskimääräisen vuotuisen tuoton ja salaojituslisän vuodelta 2021 toimitettavaa verotusta varten seuraavasti:

1 §

Pellon keskimääräinen vuotuinen tuotto hehtaaria kohti eri kunnissa vahvistetaan seuraavassa esitetyiksi määriksi:

Katso taulukko sivun lopusta

2 §

Jos maatalousmaa on salaojitettu, korotetaan maatalousmaan arvoa 379,23 eurolla hehtaaria kohti.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022. Päätöstä sovelletaan vuodelta 2021 toimitettavassa verotuksessa.

 

Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 2021

Pääjohtaja Markku Heikura

Johtava asiantuntija Kari Aaltonen

Sivu on viimeksi päivitetty 4.11.2021