Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä

Antopäivä
29.10.2020
Diaarinumero
VH/7026/00.01.00/2020
Voimassaolo
1.1.2021 - Toistaiseksi

Verohallinto on varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain (1142/2005) 20 §:n 3 ja 5 momenttien, sellaisina kuin ne ovat laissa 505/2010, nojalla vahvistanut pellon keskimääräisen vuotuisen tuoton ja salaojituslisän vuodelta 2020 toimitettavaa verotusta varten seuraavasti:

1 §

Pellon keskimääräinen vuotuinen tuotto hehtaaria kohti eri kunnissa vahvistetaan seuraavassa esitetyiksi määriksi:

Katso taulukko sivun lopusta

2 §

Jos maatalousmaa on salaojitettu, korotetaan maatalousmaan arvoa 370,05 eurolla hehtaaria kohti.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021. Päätöstä sovelletaan vuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa.

 

Helsingissä 29 päivänä lokakuuta 2020

Pääjohtajan estyneenä ollessa                                                                                

strategiajohtaja Arto Pirinen

Johtava asiantuntija Kari Aaltonen