Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Luettelo kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2013

Antopäivä
27.11.2012
Diaarinumero
A129/200/2012
Voimassaolo
Toistaiseksi

Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91a §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 520/2010, antanut seuraavan luettelon varainhoitovuodeksi 2013 vahvistetuista kuntien, evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkkokunnan seurakuntien tuloveroprosenteista.

Luettelo kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2013 (pdf)


Sivu on viimeksi päivitetty 30.11.2012