Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Kuntien ja seurakuntien tuloveroprosentit vuonna 2024

Antopäivä
22.11.2023
Diaarinumero
VH/6444/00.01.00/2023
Voimassaolo
1.1.2024 - Toistaiseksi

Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 520/2010, antanut seuraavan luettelon varainhoitovuodeksi 2024 vahvistetuista kuntien, evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkkokunnan seurakuntien tuloveroprosenteista.

Suomen saksalaisen evankelisluterilaisen seurakunnan tuloveroprosentti on 1,10.

Rikssvenska Olaus Petri-församlingen´n tuloveroprosentti on 1,00.

Rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain (627/1978) 15 §:n 2 momentissa tarkoitettu kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti on 7,50.


Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2023

 

pääjohtaja Markku Heikura                                      

johtava asiantuntija Mia Keskinen

Sivu on viimeksi päivitetty 23.11.2023