Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Luettelo kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2012

Antopäivä
30.11.2011
Diaarinumero
803/31/2011
Voimassaolo
Toistaiseksi

Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91a §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 520/2010, antanut seuraavan luettelon varainhoitovuodeksi 2012 vahvistetuista kuntien, evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkkokunnan seurakuntien tuloveroprosenteista.

Kuntien ja seurakuntien tuloveroprosentit vuonna 2012 (pdf)


Sivu on viimeksi päivitetty 1.12.2011