Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Luettelo kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2011

Antopäivä
29.11.2010
Diaarinumero
1158/31/2010
Voimassaolo
Toistaiseksi

Verohallinto on verotusmenettelystä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1558/1995) 91a §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 520/2010, antanut seuraavan luettelon varainhoitovuodeksi 2011 vahvistetuista kuntien, evankelisluterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkkokunnan seurakunnan tuloveroprosenteista.

Kuntien ja seurakuntien tuloveroprosentit 2011 (pdf)


Sivu on viimeksi päivitetty 23.4.2011