Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Luettelo kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2010

Antopäivä
24.11.2009
Diaarinumero
1145/31/2009
Voimassaolo
Toistaiseksi

Verohallitus on verotusmenettelystä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1558/1995)
91a §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 13 päivänä joulukuuta 2001 annetussa laissa
(1263/2001), antanut seuraavan luettelon varainhoitovuodeksi 2010 vahvistetuista kuntien,
evankelisluterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkkokunnan seurakunnan tuloveroprosenteista.

Kuntien ja seurakuntien tuloveroprosentit vuonna 2010 (pdf)


Sivu on viimeksi päivitetty 24.4.2011