Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Luettelo kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2009

Antopäivä
1.12.2008
Diaarinumero
1996/31/2008
Voimassaolo
Toistaiseksi

Verohallitus on verotusmenettelystä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1558/1995) 91a §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 13 päivänä joulukuuta 2001 annetussa laissa (1263/2001), antanut seuraavan luettelon varainhoitovuodeksi 2009 vahvistetuista kuntien, evankelisluterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkkokunnan seurakunnan tuloveroprosenteista.

Kuntien ja seurakuntien tuloveroprosentit vuonna 2009 (pdf)


Sivu on viimeksi päivitetty 24.4.2011