Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Luettelo kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2008

Antopäivä
10.12.2007
Diaarinumero
1821/31/2007
Voimassaolo
Toistaiseksi

Verohallitus on verotusmenettelystä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1558/1995) 91a §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 13 päivänä joulukuuta 2001 annetussa laissa (1263/2001), antanut seuraavan luettelon varainhoitovuodeksi 2008 vahvistetuista kuntien, evankelisluterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkkokunnan seurakunnan tuloveroprosenteista.

Kuntien ja seurakuntien tuloveroprosentit vuonna 2008 (pdf)


Sivu on viimeksi päivitetty 24.4.2011