Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Luettelo kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2007

Antopäivä
11.12.2006
Diaarinumero
1861/30/2006
Voimassaolo
Toistaiseksi

Verohallitus on verotusmenettelystä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1558/1995) 91a §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 13 päivänä joulukuuta 2001 annetussa laissa (1263/2001), antanut seuraavan luettelon varainhoitovuodeksi 2007 vahvistetuista kuntien, evankelisluterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkkokunnan seurakunnan tuloveroprosenteista.

Kuntien ja seurakuntien tuloveroprosentit vuonna 2007 (pdf)


Sivu on viimeksi päivitetty 24.4.2011