Veronpalautuksiin liittyviä huijausviestejä liikkuu tekstiviesteinä. Lue lisää huijausviesteistä

Kuntien ja seurakuntien tuloveroprosentit vuonna 2017

Antopäivä
24.11.2016
Diaarinumero
A72/200/2016
Voimassaolo
Toistaiseksi

Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 520/2010, antanut seuraavan luettelon varainhoitovuodeksi 2017 vahvistetuista kuntien, evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkkokunnan seurakuntien tuloveroprosenteista.

Luettelo kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2017 (pdf)


Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2016


Pääjohtaja Pekka Ruuhonen

Johtava asiantuntija Mia Keskinen