Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Kuntien ja seurakuntien tuloveroprosentit vuonna 2017

Antopäivä
24.11.2016
Diaarinumero
A72/200/2016
Voimassaolo
Toistaiseksi

Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 520/2010, antanut seuraavan luettelon varainhoitovuodeksi 2017 vahvistetuista kuntien, evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkkokunnan seurakuntien tuloveroprosenteista.

Luettelo kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2017 (pdf)


Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2016


Pääjohtaja Pekka Ruuhonen

Johtava asiantuntija Mia Keskinen


Sivu on viimeksi päivitetty 24.11.2016