Vero.fi on uudistunut. Lue lisää uudistuksesta.

Kuntien ja seurakuntien tuloveroprosentit vuonna 2016

Antopäivä
24.11.2015
Diaarinumero
A184/200/2015
Voimassaolo
Toistaiseksi

Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 520/2010, antanut seuraavan luettelon varainhoitovuodeksi 2016 vahvistetuista kuntien, evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkkokunnan seurakuntien tuloveroprosenteista.

Luettelo kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2016 (pdf)


Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2015


Pääjohtajan estyneenä ollessa

Strategiajohtaja Arto Pirinen

Johtava asiantuntija Mia Keskinen


Sivu on viimeksi päivitetty 24.11.2015