Vero.fi:ssä on huoltokatko keskiviikkona 29.5. klo 6–9. OmaVero toimii normaalisti.

Kuntien ja seurakuntien tuloveroprosentit vuonna 2023

Antopäivä
24.11.2022
Diaarinumero
VH/6011/00.01.00/2022
Voimassaolo
1.1.2023 - Toistaiseksi

Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 520/2010, antanut seuraavan luettelon varainhoitovuodeksi 2022 vahvistetuista kuntien, evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkkokunnan seurakuntien tuloveroprosenteista.

Suomen saksalaisen evankelisluterilaisen seurakunnan tuloveroprosentti on 1,10.

Rikssvenska Olaus Petri-församlingen'n tuloveroprosentti on 1,00.

Rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain (627/1978) 15 §:n 2 momentissa tarkoitettu kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti on 7,40.

 

Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2022

Pääjohtaja Markku Heikura

Johtava asiantuntija Mia Keskinen

Sivu on viimeksi päivitetty 25.11.2022