Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Kuntien ja seurakuntien tuloveroprosentit vuonna 2022

Antopäivä
29.11.2021
Diaarinumero
VH/5842/00.01.00/2021
Voimassaolo
1.1.2022 - Toistaiseksi

Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 520/2010, antanut seuraavan luettelon varainhoitovuodeksi 2022 vahvistetuista kuntien, evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkkokunnan seurakuntien tuloveroprosenteista.

Suomen saksalaisen evankelisluterilaisen seurakunnan tuloveroprosentti on 1,10.

Rikssvenska Olaus Petri-församlingen'n tuloveroprosentti on 1,00.

Rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain (627/1978) 15 §:n 2 momentissa tarkoitettu kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti on 20,00.

 

Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2021

Pääjohtajan estyneenä ollessa
Ylijohtaja Heli Lähteenmäki

Johtava asiantuntija Mia Keskinen

Sivu on viimeksi päivitetty 30.11.2021