Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Kuntien ja seurakuntien tuloveroprosentit vuonna 2021

Antopäivä
1.12.2020
Diaarinumero
Dnro VH/8082/00.01.00/2020
Voimassaolo
1.1.2021 - Toistaiseksi

Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 520/2010, antanut seuraavan luettelon varainhoitovuodeksi 2021 vahvistetuista kuntien, evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkkokunnan seurakuntien tuloveroprosenteista.

Luettelo kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2021(pdf)

Suomen saksalaisen evankelisluterilaisen seurakunnan tuloveroprosentti on 1,10.

Rikssvenska Olaus Petri-församlingen´n tuloveroprosentti on 1,00.

Rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain (627/1978) 15 §:n 2 momentissa tarkoitettu kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti on 20,00.

 

Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2020

Pääjohtaja Markku Heikura

Johtava asiantuntija Mia Keskinen

 

Sivu on viimeksi päivitetty 1.12.2020