Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijausviesteistä

Kuntien ja seurakuntien tuloveroprosentit vuonna 2020

Antopäivä
27.11.2019
Diaarinumero
Dnro VH/5664/00.01.00/2019
Voimassaolo
1.1.2020 - Toistaiseksi

Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 520/2010, antanut seuraavan luettelon varainhoitovuodeksi 2020 vahvistetuista kuntien, evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkkokunnan seurakuntien tuloveroprosenteista.

Luettelo kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2020 (pdf)

Suomen saksalaisen evankelisluterilaisen seurakunnan tuloveroprosentti on 1,10.

Rikssvenska Olaus Petri-församlingen´n tuloveroprosentti on 1,00.

Rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain (627/1978) 15 §:n 2 momentissa tarkoitettu kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti on 20,00.

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2019

 

Pääjohtaja Markku Heikura                                  

Johtava asiantuntija Mia Keskinen

Sivu on viimeksi päivitetty 29.11.2019