Kuntien ja seurakuntien tuloveroprosentit vuonna 2018

Antopäivä
28.11.2017
Diaarinumero
A241/200/2017
Voimassaolo
28.11.2017 - 31.12.2018

Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 520/2010, antanut seuraavan luettelon varainhoitovuodeksi 2018 vahvistetuista kuntien, evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkkokunnan seurakuntien tuloveroprosenteista.

Luettelo kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2018 (pdf)

 

Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 2017

 

Pääjohtajan estyneenä ollessa
Ylijohtaja Arto Pirinen

Johtava asiantuntija Mia Keskinen