Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Kuntien ja seurakuntien tuloveroprosentit vuonna 2018

Antopäivä
28.11.2017
Diaarinumero
A241/200/2017
Voimassaolo
28.11.2017 - 31.12.2018

Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 520/2010, antanut seuraavan luettelon varainhoitovuodeksi 2018 vahvistetuista kuntien, evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkkokunnan seurakuntien tuloveroprosenteista.

Luettelo kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2018 (pdf)

 

Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 2017

 

Pääjohtajan estyneenä ollessa
Ylijohtaja Arto Pirinen

Johtava asiantuntija Mia Keskinen

Sivu on viimeksi päivitetty 30.11.2017