Kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2019

Antopäivä
30.11.2018
Diaarinumero
VH/2682/00.01.00/2018
Voimassaolo
1.1.2019 - Toistaiseksi

Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 520/2010, antanut seuraavan luettelon varainhoitovuodeksi 2019 vahvistetuista kuntien, evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkkokunnan seurakuntien tuloveroprosenteista.

Luettelo kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2019 (pdf)

 

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2018

 

Pääjohtaja Markku Heikura

Johtava asiantuntija Mia Keskinen