Veronpalautuksiin liittyviä huijausviestejä liikkuu tekstiviesteinä. Lue lisää huijausviesteistä

Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta

Antopäivä
23.11.2010
Diaarinumero
1128/33/2010
Voimassaolo
Toistaiseksi

Verohallinto on 22 päivänä joulukuuta 2005 varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain (1142/2005) 7 §:n 3 momentin, sellaisena kuin se on laissa 505/2010, nojalla vahvistanut metsän keskimääräisen vuotuisen tuoton vuodelta 2010 toimitettavaa verotusta varten seuraavasti:

Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta (pdf)