Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta

Antopäivä
29.10.2020
Diaarinumero
VH/7025/00.01.00/2020
Voimassaolo
1.1.2021 - Toistaiseksi

Verohallinto on varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain (1142/2005) 7 §:n 3 momentin, sellaisena kuin se on laissa 505/2010, nojalla vahvistanut metsän keskimääräisen vuotuisen tuoton vuodelta 2020 toimitettavaa verotusta varten seuraavasti:

1 §

Metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto hehtaaria kohti eri kunnissa vahvistetaan seuraavassa esitetyiksi määriksi:

Katso taulukko sivun lopusta

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021. Päätöstä sovelletaan vuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa.

Helsingissä 29 päivänä lokakuuta 2020

 

Pääjohtajan estyneenä ollessa                                                                                

strategiajohtaja Arto Pirinen

Johtava asiantuntija Kari Aaltonen