Veronpalautuksiin liittyviä huijausviestejä liikkuu tekstiviesteinä. Lue lisää huijausviesteistä

Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta

Antopäivä
30.10.2019
Diaarinumero
VH/4438/00.01.00/2019
Voimassaolo
1.1.2020 - Toistaiseksi

Verohallinto on varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain (1142/2005) 7 §:n 3 momentin, sellaisena kuin se on laissa 505/2010, nojalla vahvistanut metsän keskimääräisen vuotuisen tuoton vuodelta 2019 toimitettavaa verotusta varten seuraavasti:

1 §

Metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto hehtaaria kohti eri kunnissa vahvistetaan seuraavassa esitetyiksi määriksi:

Katso taulukko sivun lopusta

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020. Päätöstä sovelletaan vuodelta 2019 toimitettavassa verotuksessa.

Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2019

Pääjohtaja Markku Heikura

Johtava asiantuntija Kari Aaltonen