Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallituksen päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2005

Antopäivä
30.11.2004
Diaarinumero
2102/32/2004
Voimassaolo
Toistaiseksi

Annettu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2004Verohallitus on 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 73 §:n ja 75 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä 73 § on osaksi muutettuna laissa 896/2001, päättänyt:

1 §

Vuodelta 2005 toimitettavassa verotuksessa verosta vapaaksi katsottavien matkakustannusten korvausten perusteet ja määrät ovat jäljempänä tässä päätöksessä mainitut.

2 §

Matkakustannuksia ovat verovelvolliselle Suomessa tai ulkomailla tehdystä työmatkasta aiheutuneet kustannukset.

3 §

Työmatkalla tarkoitetaan matkaa, jonka palkansaaja tilapäisesti tekee työhön kuuluvien tehtävien suorittamiseksi erityiselle työntekemispaikalle varsinaisen työpaikan ulkopuolelle. Mikäli palkansaajalla työn luonteen vuoksi ei ole varsinaista työpaikkaa, työmatkana pidetään matkaa, jonka palkansaaja tilapäisesti tekee työn suorittamiseksi asunnoltaan erityiselle työntekemispaikalle.

Työmatkana ei pidetä palkansaajan asunnon ja varsinaisen työpaikan välistä matkaa eikä työkomennuksen kestäessä tehtyjä viikonloppu- ja muita vastaavia matkoja asunnon ja erityisen työntekemispaikan välillä.

Aloilla, joilla erityistä työntekemispaikkaa alalle tunnusomaisen työn lyhytaikaisuuden vuoksi joudutaan usein vaihtamaan, pidetään päivittäistä asunnon ja erityisen työntekemispaikan välistä matkaa vain 7, 8 ja 9 §:ssä tarkoitettuun matkustamiskustannusten korvaukseen oikeuttavana matkana, jos palkansaajalla ei ole varsinaista työpaikkaa. Palkansaaja on kuitenkin oikeutettu myös 14 §:ssä tarkoitettuun ateriakorvaukseen, jos hänellä ei ole tilaisuutta varsinaiseen työnantajan järjestämään työpaikkaruokailuun erityisellä työntekemispaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä.

4 §

Matkaa, jonka palkansaaja muutoin kuin 3 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla tekee työtehtä-viensä hoitamiseksi toissijaiseen työpaikkaansa, pidetään vain 7, 8 ja 9 §:n mukaiseen matkustamiskustannusten korvaukseen ja 16 §:n mukaiseen majoittumiskorvaukseen oikeuttavana matkana. Toissijaisella työpaikalla tarkoitetaan sellaista työnantajan tai tämän kanssa samaan intressipiiriin kuuluvan yhteisön vakituista toimipaikkaa, joka sijaitsee toisella paikkakunnalla tai toisessa valtiossa kuin työntekijän ensisijaisena pidettävä varsinainen työpaikka.

Edellä 1 momentissa mainittuun matkustamiskustannusten korvaukseen oikeuttavana matkana ei pidetä toissijaisen työpaikan sijainnin vuoksi tarpeellisen erillisen majoittumispaikan ja toissijaisen työpaikan välistä matkaa.

5 §

Varsinaisella työpaikalla tarkoitetaan paikkaa, jossa palkansaaja vakituisesti työskentelee. Jos palkansaajalla työn liikkuvuuden vuoksi ei ole paikkaa, jossa hän vakituisesti työskentelee, pidetään varsinaisena työpaikkana paikkaa, josta hän hakee työmääräykset, säilyttää työssä käyttämiään asusteita, työvälineitä tai työaineita, tai muuta työn tekemisen kannalta vastaavaa paikkaa.

6 §

Matkavuorokaudella tarkoitetaan enintään 24 tunnin pituista ajanjaksoa, joka alkaa palkansaajan lähtiessä työmatkalle työpaikaltaan tai asunnoltaan. Matkavuorokausi päättyy palkansaajan palatessa työmatkalta työpaikalleen tai asunnolleen.

7 §

Työmatkasta suoritettavalla matkustamiskustannusten korvauksella tarkoitetaan korvausta matka-, paikka- ja makuupaikkalipuista sekä muista niihin verrattavista välttämättömistä varsinaiseen matkustamiseen kuuluvista maksuista.

Matkustamiskustannusten korvauksena pidetään myös korvausta työvälineiden ja muiden sellaisten esineiden kuljetuksesta, joita palkansaajan on pidettävä mukanaan.

8 §

Palkansaajan muulla kuin omistamallaan tai hallitsemallaan kulkuneuvolla tekemästä työmatkasta suoritettavan matkustamiskustannusten korvauksen enimmäismäärä on liikenteenharjoittajan antaman tositteen tai muun luotettavan selvityksen mukainen määrä, jonka palkansaaja osoittaa matkustamiskustannuksista suorittaneensa.

9 §

Palkansaajan omistamallaan tai hallitsemallaan kulkuneuvolla tekemästä työmatkasta  suoritettavien matkustamiskustannusten korvausten enimmäismäärät ovat:

Kulkuneuvo  Korvauksen enimmäismäärä
auto  40 senttiä kilometriltä, jota korotetaan
- 6 senttiä kilometriltä perävaunun kuljettamisesta autoon kiinnitettynä
- 10 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää asuntovaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä
- 20 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää taukotuvan tai vastaavan raskaan kuorman kuljettamista autoon kiinnitettynä
- 1 sentti kilometriltä sellaisista autossa kuljetettavista koneista tai muista esineistä, joiden paino ylittää 80 kiloa tai joiden koko on suuri
- 1 sentti kilometriltä, jos palkansaaja työhönsä kuuluvien tehtävien vuoksi kuljettaa autossa koiraa
- 8 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää liikkumista autolla metsäautotiellä tai muulta liikenteeltä suljetulla tienrakennustyömaalla, kyseisten kilometrien osalta
moottorivene, enintään 50 hv 62 senttiä kilometriltä
moottorivene, yli
50 hv     
93 senttiä kilometriltä
moottorikelkka 85 senttiä kilometriltä
moottoripyörä 27 senttiä kilometriltä
moottoripolkupyörä 15 senttiä kilometriltä
muu kulkuneuvo    8 senttiä  kilometriltä

Jos palkansaajan omistamassa tai hallitsemassa kulkuneuvossa matkustaa muita henkilöitä, joiden kuljetus on työnantajan asiana, korotetaan 1 momentissa tarkoitettujen korvausten enimmäismääriä 1 sentti kilometriltä kutakin mukana seuraavaa henkilöä kohden.

Jos palkansaaja, jolla on Verohallituksen luontoisetujen laskentaperusteita koskevassa päätöksessä tarkoitettu auton käyttöetu, käyttää tällaista autoa työmatkan suorittamiseen ja maksaa itse tästä matkasta aiheutuvat polttoainekulut, hänelle korvattavien polttoainekulujen enimmäismäärä on 10 senttiä kilometriltä.

10 §

Päivärahalla tarkoitetaan korvausta kohtuullisesta ruokailu- ja muiden elinkustannusten lisäyksestä, joka palkansaajalle aiheutuu työmatkasta. Päivärahaan ei lueta matkustamisesta eikä majoittumisesta suoritettavaa korvausta.

11 §

Päivärahan suorittaminen edellyttää, että erityinen työntekemispaikka on yli 15 kilometrin etäisyydellä joko palkansaajan varsinaisesta työpaikasta tai asunnosta, riippuen siitä, kummasta matka on tehty. Erityisen työntekemispaikan on lisäksi oltava yli 5 kilometrin etäisyydellä sekä varsinaisesta työpaikasta että asunnosta.

12 §

Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat:

Työmatkan kestoaika  Päivärahan enimmäismäärä
  euro
yli 6 tuntia (osapäiväraha) 14,00
 yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 30,00
kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden  
- vähintään 2 tunnilla   14,00
- yli 6 tunnilla   30,00

Jos palkansaaja jonakin matkavuorokautena saa ilmaisen tai matkalipun hintaan sisältyneen ruoan, päivärahan enimmäismäärä on puolet 1 momentin mukaisista määristä. Ilmaisella ruoalla tarkoitetaan kokopäivärahan kysymyksessä ollen kahta ja osapäivärahan kysymyksessä ollen yhtä ilmaista ateriaa.

13 §

Ulkomailla tehdystä työmatkasta suoritettavien päivärahojen enimmäismäärät ovat:

Maa tai alue Päivärahan enimmäismäärä
  euro
Afganistan 45,00
Alankomaat    63,00
Alankomaiden Antillit 59,00
Albania    44,00
Algeria    44,00
Andorra    45,00
Angola       69,00
Antiqua ja Barbuda   69,00
Arabiemiirikunnat 61,00
Argentiina    32,00
Armenia    53,00
Aruba    49,00
Australia    61,00
Azerbaidzan    51,00
Azorit     45,00
Bahama             58,00
Bahrain    54,00
Bangladesh    42,00
Barbados    70,00
Belgia    63,00
Belize    39,00
Benin    50,00
Bermuda    68,00
Bhutan    38,00
Bolivia    28,00
Bosnia-Hertsegovina   44,00
Botswana    45,00
Brasilia    42,00
Sao Paulo    47,00
Britannia 70,00
Lontoo 70,00
Brunei    42,00
Bulgaria    47,00
Burkina Faso    36,00
Burundi    33,00
Chile    44,00
Cookinsaaret    58,00
Costa Rica    44,00
Djibouti    48,00
Dominica    44,00
Dominikaaninen tasavalta 45,00
Ecuador    40,00
Egypti    45,00
El Salvador    51,00
Eritrea    30,00
Espanja    60,00
Etelä-Afrikka    52,00
Etiopia    44,00
Fidzi    45,00
Filippiinit    41,00
Färsaaret    53,00
Gabon    60,00
Gambia    33,00
Georgia    38,00
Ghana    42,00
Grenada    52,00
Grönlanti    53,00
Guadeloupe    50,00
Guatemala    35,00
Guinea    36,00
Guinea-Bissau   47,00
Guyana    45,00
Haiti    41,00
Honduras    38,00
Indonesia    46,00
Intia    37,00
Irak    54,00
Iran    35,00
Irlanti    63,00
Islanti    72,00
Israel     63,00
Italia     61,00
Itä-Timor         45,00
Itävalta    62,00
Jamaika    43,00
Japani    85,00
Jemen    48,00
Jordania    63,00
Kambodzha    43,00
Kamerun    45,00
Kanada    54,00
Kanarian saaret   53,00
Kap Verde    34,00
Kazakstan    53,00
Kenia    43,00
Keski-Afrikan tasavalta   39,00
Kiina    60,00
Hongkong          70,00
Macao    64,00
Kirgisia    42,00
Kolumbia    35,00
Komorit    40,00
Kongo                  45,00
Kongon demokraattinen tasavalta (ent. Zaire) 64,00
Korean kansantasavalta (Pohj.-Korea) 34,00
Korean tasavalta (Etelä-Korea) 71,00
Kosovo                         47,00
Kreikka    61,00
Kroatia    59,00
Kuuba    51,00
Kuwait    65,00
Kypros    61,00
Laos    33,00
Latvia    45,00
Lesotho    47,00
Libanon    70,00
Liberia    43,00
Libya    46,00
Liechtenstein    67,00
Liettua    45,00
Luxemburg    63,00
Madagaskar    36,00
Madeira    47,00
Makedonia    43,00
Malawi    36,00
Malediivit    59,00
Malesia    41,00
Mali    35,00
Malta    58,00
Marokko    57,00
Marshallinsaaret   39,00
Martinique    51,00
Mauritania    39,00
Mauritius    43,00
Meksiko    58,00
Mikronesia    44,00
Moldova     35,00
Monaco    60,00
Mongolia    43,00
Mosambik    50,00
Myanmar (Burma) 46,00
Namibia    38,00
Neitsytsaaret (USA) 36,00
Nepal    32,00
Nicaragua     41,00
Niger     39,00
Nigeria    53,00
Norja    64,00
Norsunluurannikko   61,00
Oman    54,00
Pakistan    37,00
Palestiina                     50,00
Panama    39,00
Papua - Uusi Guinea    38,00
Paraquay    30,00
Peru     47,00
Portugali    57,00
Puerto Rico    50,00
Puola    55,00
Qatar    51,00
Ranska    63,00
Romania    50,00
Ruanda    36,00
Ruotsi    62,00
Saint Kitts ja Nevis   54,00
Saint Lucia    63,00
Saint Vincent ja Grenadiinit  52,00
Saksa     59,00
Salomonsaaret   28,00
Sambia    36,00
Samoa    34,00
San Marino    48,00
Sao Tome ja Principe   43,00
Saudi-Arabia    57,00
Senegal    50,00
Serbia ja Montenegro   45,00
Seychellit    59,00
Sierra Leone    42,00
Singapore    58,00
Slovakia    45,00
Slovenia    53,00
Somalia    33,00
Sri Lanka    32,00
Sudan    48,00
Surinam    28,00
Swazimaa    36,00
Sveitsi    62,00
Syyria    50,00
Tadzikistan    40,00
Taiwan    53,00
Tansania    37,00
Tanska    65,00
Thaimaa    53,00
Togo    53,00
Tonga    32,00
Trinidad ja Tobago   53,00
Tsad    42,00
Tshekki    53,00
Tunisia    50,00
Turkki    48,00
Istanbul    58,00
Turkmenia    57,00
Uganda    36,00
Ukraina    55,00
Unkari     58,00
Uruguay    30,00
Uusi-Seelanti      59,00
Uzbekistan    57,00
Valkovenäjä    50,00
Vanuatu    34,00
Venezuela    54,00
Venäjä    42,00
  Moskova     72,00
Pietari    55,00
Vietnam    38,00
Viro    49,00
Yhdysvallat    60,00
New  York, Los Angeles, Washington 65,00
Zimbabwe    60,00
Maa, jota ei ole erikseen mainittu  40,00

Päiväraha lasketaan matkavuorokausittain. Matkavuorokausi on 24 tuntia työmatkan alkamisesta tai edellisen matkavuorokauden päättymisestä.

Päivärahan enimmäismäärä määräytyy sen maan tai alueen mukaan, missä matkavuorokausi ulkomailla päättyy. Jos matkavuorokausi päättyy laivalla tai lentokoneessa, määräytyy päiväraha sen maan tai alueen mukaan, josta laiva tai lentokone on viimeksi lähtenyt tai jonne se Suomesta lähdettäessä ensiksi saapuu.

Suomeen palattaessa palkansaajalla on oikeus puoleen viimeksi päättyneeltä matkavuorokaudelta maksetusta ulkomaanpäivärahasta, jos työmatkaan käytetty aika ylittää viimeisen ulkomaan alueella tai sieltä lähteneessä laivassa tai lentokoneessa päättyneen täyden matkavuorokauden yli kahdella tunnilla.

Jos työmatkaan käytetty aika ylittää viimeisen ulkomaan alueella tai sieltä lähteneessä laivassa tai lentokoneessa päättyneen täyden matkavuorokauden yli kymmenellä tunnilla, palkansaajalla on oikeus viimeksi päättyneeltä matkavuorokaudelta maksettuun ulkomaanpäivärahaan. Kotimaahan paluun jälkeen alkaneelta matkavuorokaudelta tai sen osalta maksettavan päivärahan enimmäismäärä määräytyy 12 §:n mukaan.

Palkansaajalla on oikeus kysymyksessä olevaa maata varten vahvistettuun päivärahaan, jos ulkomaille tehty työmatka on kestänyt vähintään 10 tuntia. Mikäli työmatkaan käytetty kokonaisaika jää alle 10 tunnin, suoritetaan päiväraha kotimaan matkojen säännösten ja määrien mukaisesti.

Jos palkansaaja jonakin matkavuorokautena on saanut ilmaisen tai matkalipun taikka hotellihuoneen hintaan sisältyneen ruoan, päiväraha maksetaan 50 prosentilla alennettuna. Ilmaisella ruoalla tarkoitetaan ulkomaanpäivärahan kysymyksessä ollen kahta ilmaista ateriaa.

Kun työmatka tehdään Suomen alueen ulkopuolelle siten, että työ tehdään Suomessa olevan työnantajan lukuun poikkeuksellisissa olosuhteissa ja palkansaaja palaa yöksi Suomen alueelle eikä työmatkasta suoriteta 12 §:n mukaista päivärahaa, on työmatkasta suoritettavan korvauksen enimmäismäärä 1 momentista poiketen 16,00 euroa.

14 §

Ateriakorvauksen maksaminen edellyttää, että työmatkasta ei suoriteta päivärahaa ja että palkansaajalla ei työn vuoksi ole mahdollisuutta ruokailutauon aikana aterioida tavanomaisella ruokailupaikallaan. Ateriakorvauksen enimmäismäärä on 7,50 euroa.

Jos palkansaaja joutuu työmatkalla aterioimaan kaksi kertaa tavanomaisen ruokailupaikkansa ulkopuolella, eikä työmatkasta suoriteta päivärahaa, ateriakorvauksen enimmäismäärä on 15,00 euroa.

15 §

Työmatkasta päivärahan lisäksi suoritettavan majoittumiskorvauksen enimmäismäärä on majoitusliikkeen antaman tositteen tai muun luotettavan selvityksen mukainen määrä.

16 §

Toissijaiselle työpaikalle tehdystä matkasta suoritettavan majoittumiskorvauksen enimmäismäärä on majoitusliikkeen  antaman tositteen mukainen määrä tai muuhun luotettavaan selvitykseen perustuva kohtuullinen määrä.

17 §

Yömatkarahan suorittaminen edellyttää, että päivärahaan oikeuttavasta matkavuorokaudesta vähintään 4 tuntia on kello 21.00 - 07.00 välisenä aikana ja että työnantaja ei järjestä palkansaajalle ilmaista majoitusta eikä suorita majoittumiskorvausta tai korvausta makuupaikasta. Yömatkarahan enimmäismäärä on 6,00 euroa.

18 §

Mitä edellä on määrätty matkakustannusten korvauksesta, sovelletaan merityötuloa saaville verovelvollisille maksettaviin laissa verovapaiksi säädettyihin korvauksiin.

19 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005. Tätä päätöstä sovelletaan työmatkaan tai sen osaan, joka tehdään vuonna 2005.

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2004

Pääjohtaja   Jukka Tammi

Ylitarkastaja   Anneli NuoritaloSivu on viimeksi päivitetty 1.12.2004