Vero.fi on uudistunut. Lue lisää uudistuksesta.

Kiinteistöverolain mukaisen verotuksen toimittaminen 2006

Antopäivä
21.12.2005
Diaarinumero
1769/35/2005
Voimassaolo
1.1.–31.12.2006
Valtuutussäännös
KiinteistöveroL 20 §

Verohallitus on 20 päivänä heinäkuuta 1992 annetun kiinteistöverolain (654/ 92) 20 §:n nojalla, sellaisena kuin se on 10 päivänä heinäkuuta 1998 annetussa laissa (506/98) määrännyt, että kiinteistöverotuksen vuodelta 2006 toimittaa se verovirasto, jonka alueella kiinteistön omistajan kotikunta on tai, jos puolisoilla joihin sovelletaan puolisoita koskevia tuloverolain säännöksiä, on kotikunta eri verovirastojen alueella, verotuksen toimittaa  miehen ja rekisteröidyssä parisuhteessa henkilöistä vanhemman kotikunnan verovirasto. Jos rekisteröidyn parisuhteen henkilöt ovat samanikäisiä, toimivaltainen verovirasto määräytyy sen mukaan, kumman henkilötunnuksen yksilönumero on pienempi. Jos  kuitenkin kiinteistön omistaa yhteisö, ennen verovuotta 1983 muodostunut kuolinpesä tai rajoitetusti verovelvollinen taikka jos kiinteistö verotetaan verotusyhtymänä, kiinteistöverotuksen toimittaa se verovirasto, jonka alueella kiinteistö sijaitsee. Vuoden 2006 kiinteistöverotuksessa luonnollisen henkilön kotikunta määräytyy samoin kuin verovuoden 2005 tulo- ja varallisuusverotuksessa eli 31.12.2004 vallinneen tilanteen mukaan.

 

Pääjohtaja  Jukka Tammi


Ylitarkastaja   Eila NärhiSivu on viimeksi päivitetty 22.12.2005