Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Verohallituksen päätös pienimmästä ennakkopalautuksena maksettavasta määrästä

Antopäivä
16.11.2001
Diaarinumero
2616/40/2001
Voimassaolo
Toistaiseksi

Verohallitus on 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun arvonlisäverolain (1501/93) 149 §:n 4 momentin nojalla määrännyt:

1 §

Arvonlisäverolain 149 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettua verovelvolliselle hakemuksesta maksettavaa, tekemättä jäänyttä vähennystä vastaavaa veroa ei palauteta tilikauden aikana, jos hakemuksen tarkoittama palautettava määrä yhdeltä tai useammalta kuukaudelta on pienempi kuin 2 000 euroa.

2 §

Edellä 1 §:ssä tarkoitettua määrää pienemmän määrän verovelvollinen voi vähentää 149 §:n 1 momentin mukaisesti.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002 ja sillä kumotaan 24 päivänä tammikuuta 1994 annettu päätös (98/94).

Sivu on viimeksi päivitetty 15.11.2002