Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Verohallinnon päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä annetun päätöksen muuttamisesta

Antopäivä
27.11.2014
Diaarinumero
A107/200/2014
Voimassaolo
1.1.2015−

Verohallinto muuttaa ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä antamansa päätöksen (1330/2013) 3 a §:n ja 13 §:n 4 momentin seuraavasti:

3 a §

Ennakonpidätys tuloverolain 77 §:ssä tarkoitetusta ulkomaantyötulosta toimitetaan Suomessa vakuutetun palkasta 2,10 %:n suuruisena. Ennakonpidätyksen perusteena käytetään ulkomaantyötulon sijasta työeläkelaeissa tarkoitettua vakuutuspalkkaa, edellyttäen, että vakuutetun eläketurva on järjestetty joko pakollisesti tai vapaaehtoisesti työntekijän eläkelain (395/2006) perusteella. Muussa tapauksessa perusteena käytetään ennakkoperintälain 13 §:ssä tarkoitettua ennakonpidätyksen alaista palkkaa.

13 §

- - - - -

Kansaneläkelaitos toimittaa ennakonpidätyksen osittaisesta hoitorahasta ja joustavasta hoitorahasta siten kuin sivutulosta ennakkoperintäasetuksen 6 §:ssä on säädetty.

- - - -

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

 

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2014

 

Pääjohtajan estyneenä ollessa                                   

Strategiajohtaja                                        Arto Pirinen

Johtava asiantuntija                                 Tomi PeltomäkiSivu on viimeksi päivitetty 2.12.2014