Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Verohallinnon päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä annetun päätöksen muuttamisesta

Antopäivä
7.2.2012
Diaarinumero
A7/200/2012
Voimassaolo
Toistaiseksi

Annettu Helsingissä 7 päivänä helmikuuta 2012

Verohallinto muuttaa ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä 29 päivänä joulukuuta 2011 antamansa päätöksen (1577/2011) 6 §:n 4 momentin seuraavasti:

6 §

Ennakonpidätys sairausvakuutuslain nojalla maksettavasta enintään 22,96 euron määräisestä päivärahaetuudesta on toimitettava 1 ja 3 momentista poiketen 20 %:n suuruisena. Ansiotyössä olevalle verovelvolliselle vähimmäismääräisenä maksettavasta äitiys- tai vanhempainrahasta ennakonpidätys on kuitenkin toimitettava 40 %:n suuruisena. Ennakonpidätystä ei kuitenkaan toimiteta edellä tässä momentissa tarkoitetuista suorituksista, osasairauspäivärahasta eikä kuntoutusrahasta, jos suoritus on enintään 4 euroa päivää kohti.

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 7 päivänä helmikuuta 2012. Tätä päätöstä sovelletaan vuonna 2012 maksettaviin suorituksiin.

Helsingissä 7 päivänä helmikuuta 2012

 

Pääjohtaja Mirjami Laitinen

Ylitarkastaja Kari AaltonenSivu on viimeksi päivitetty 7.2.2012