Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinnon päätös muiden verovelvollisten kuin yhteisöjen ja yhteisetuuksien verovuoden 2013 verotuksen päättymisestä

Antopäivä
7.10.2014
Diaarinumero
A142/200/2014
Voimassaolo
14.10.2014−

Verohallinto on verotusmenettelystä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1558/95) 49 §:n, sellaisena kuin se on laissa 520/2010, nojalla päättänyt:

1 §

Muiden verovelvollisten kuin tuloverolain 3 §:ssä tarkoitettujen yhteisöjen ja 5 §:ssä tarkoitettujen yhteisetuuksien verotus vuodelta 2013 päättyy 31 päivänä lokakuuta 2014.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 14 päivänä lokakuuta 2014.

 

Helsingissä 7 päivänä lokakuuta 2014

 

Pääjohtajan estyneenä ollessa
strategiajohtaja Arto Pirinen

Johtava lakimies Matti MerisaloSivu on viimeksi päivitetty 7.10.2014