Palvelussa saattaa esiintyä häiriöitä maanantaina 5.12. klo 0.00–4.00 huoltotoimenpiteiden vuoksi. Pahoittelemme asiasta aiheutuvaa vaivaa.

Verohallinnon päätös muiden verovelvollisten kuin yhteisöjen ja yhteisetuuksien verovuoden 2012 verotuksen päättymisestä

Antopäivä
21.10.2013
Diaarinumero
A166/200/2013
Voimassaolo
28.10.2013−

Annettu Helsingissä 21 päivänä lokakuuta 2013


Verohallinto on verotusmenettelystä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1558/95) 49 §:n, sellaisena kuin se on laissa 520/2010, nojalla päättänyt:

1 §

Muiden verovelvollisten kuin tuloverolain 3 §:ssä tarkoitettujen yhteisöjen ja 5 §:ssä tarkoitettujen yhteisetuuksien verotus vuodelta 2012 päättyy 31 päivänä lokakuuta 2013.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 28 päivänä lokakuuta 2013.


Helsingissä 21 päivänä lokakuuta 2013


pääjohtaja Pekka Ruuhonen

johtava lakimies Matti Merisalo

 Sivu on viimeksi päivitetty 22.10.2013