Huijausviestejä on liikkeellä Verohallinnon nimissä. Lue lisää huijausviesteistä

Verohallinnon päätös muiden verovelvollisten kuin yhteisöjen ja yhteisetuuksien verovuoden 2016 verotuksen päättymisestä

Antopäivä
5.10.2017
Diaarinumero
A191/200/2017
Voimassaolo
16.10.2017 - Toistaiseksi

Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 49 §:n, sellaisena kuin se on laissa 520/2010, nojalla päättänyt:

1 §

Muiden verovelvollisten kuin tuloverolain 3 §:ssä tarkoitettujen yhteisöjen ja 5 §:ssä tarkoitettujen yhteisetuuksien verotus vuodelta 2016 päättyy 31 päivänä lokakuuta 2017.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 16 päivänä lokakuuta 2017.

Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 2017

Pääjohtajan estyneenä ollessa ylijohtaja Arto Pirinen

johtava asiantuntija Mia Keskinen

Sivu on viimeksi päivitetty 6.10.2017