Verohallinnon päätös vuoden 2013 kiinteistöverotuksen päättymisestä

Antopäivä
30.8.2013
Diaarinumero
A107/200/2013
Voimassaolo
Toistaiseksi

Annettu Helsingissä 30 päivänä elokuuta 2013


Verohallinto on kiinteistöverolain (654/1992) 22 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 527/2010, päättänyt:

1 §

Kiinteistöverotus vuodelta 2013 päättyy 13 päivänä syyskuuta 2013.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 6 päivänä syyskuuta 2013.


Helsingissä 30 päivänä elokuuta 2013.

 

Pääjohtajan estyneenä ollessa 
Strategiajohtaja Arto Pirinen

Ylitarkastaja Mia Keskinen                   Sivu on viimeksi päivitetty 2.9.2013