Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Verohallituksen päätös pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmässä hoidettavista tehtävistä

Antopäivä
1.2.2006
Diaarinumero
75/32/2006
Voimassaolo
Toistaiseksi

   Annettu Helsingissä 1 päivänä helmikuuta 2006

 

Verohallitus on pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä 9 päivänä heinäkuuta 2004 annetun lain (658/2004) 2 §:n 4 momentin nojalla päättänyt:

 Palvelujärjestelmässä käsiteltävät suoritukset

 1 §

Verohallitus rajoittaa pientyönantajan maksu - ja ilmoituspalvelujärjestelmästä annetun lain (658/2004) 2 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettuja tehtäviä siten, että palvelun käyttäjä voi hoitaa järjestelmän avulla ainoastaan seuraaviin suorituksiin 1 päivänä helmikuuta 2006 tai sen jälkeen liittyvät pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä annetun lain 2 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetut tehtävät:

1) Suomessa yleisesti verovelvolliselle maksetut palkat lukuun ottamatta tuloverolain (1535/1992) 74 §:ssä tarkoitettua merityötuloa, tuloverolain 77 §:ssä tarkoitettua ulkomaantyötuloa, ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetussa laissa (1551/1995) tarkoitettua palkkatuloa, ennakkoperintälain (1118/1996) 9 §:n 2 momentissa tarkoitetun sijaismaksajan maksamaa palkkaa, palkkaturvalain (866/1998) ja palkkaturva-asetuksen (868/1998) nojalla työntekijälle palkkaturvana maksettua palkkaa sekä julkisyhteisön maksamaa palkkaa;

2) kotitalouden maksamat ennakkoperintälain 25 §:ssä tarkoitetut sellaiset työkorvaukset, joiden saaja kuuluu ennakkoperintärekisteriin;

3) yleisesti verovelvolliselle maksetut urheilijan palkat;

4) yleishyödyllisen yhteisön maksamat tuloverolain 71 §:n 3 momentissa tarkoitetut matkakustannusten korvaukset.

Palvelujärjestelmässä hoidettavista tehtävistä

2 §

Lisäksi Verohallitus rajoittaa pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä annetun lain 2 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettuja tehtäviä sekä määrää niistä seuraavasti:

Järjestelmän avulla ei voi kerätä työaikakirjanpitoa varten tarvittavia tietoja.

Työnantajat, jotka käyttävät pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmää voivat järjestelmän avulla laskea ammattiyhdistysjäsenmaksut niiden työntekijöiden palkoista, jotka ovat antaneet siihen työnantajalle valtuutuksen. Työnantajat eivät voi järjestelmän avulla ilmoittaa maksuja ammattiyhdistyksille.

Työnantajat, jotka käyttävät pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmää, voivat järjestelmän avulla ilmoittaa Kansaneläkelaitokselle työntekijän sairausajan palkkatiedot. Sairausajan palkkatietoja ei voi kerätä järjestelmän avulla.

Kotitaloudet, jotka käyttävät pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmää, voivat ilmoittaa järjestelmän avulla tuloverolain 127 a – 127  c §:ssä tarkoitetun kotitalousvähennyksen vähentämiseksi tarvittavat tiedot verovirastolle.

Palvelujärjestelmän piiriin kuuluvat tapaturma- ja työeläkevakuutusyhtiöt

3 §

Pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmässä ovat mukana seuraavat tapaturmavakuutusyhtiöt:
Keskinäinen vakuutusyhtiö Fennia, If Vahinkovakuutusyhtiö Oy, Lähivakuutus Keskinäinen Yhtiö, Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola, Keskinäinen vakuutusyhtiö Tapiola, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva, Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö sekä seuraavat työeläkevakuutusyhtiöt:
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Eläke-Fennia, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas.

Tunnistautuminen palveluun

4 §

Palveluun tunnistaudutaan Kansaneläkelaitoksen, työministeriön ja Verohallituksen omistaman tunnistus.fi-palvelun mahdollistamilla tunnistamistavoilla.

Voimaantulo

5 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2006.

 

Helsingissä 1 päivänä helmikuuta 2006.


Pääjohtaja    Jukka Tammi

Ylitarkastaja  Riitta RoosSivu on viimeksi päivitetty 2.2.2006